Αποτελεσματική θεραπεία η οποία να εξαλείφει πλήρως τη νόσο δεν υπάρχει. Ωστόσο, είναι επιτυχής η προληπτική αντιμετώπιση της αλλά και η εξομάλυνση των συμπτωμάτων του ασθενούς.

Η σπιρομέτρηση, είναι η μέτρηση της αναπνευστικής λειτουργίας και πρόκειται για βασικό εργαλείο της επιστήμης με στόχο τη διάγνωση του άσθματος. Ωστόσο, η σπιρομέτρηση είναι μια απλή αλλά και σημαντική εξέταση η οποία  χρησιμοποιείται γενικότερα για την παρακολούθηση αρκετών παθήσεων των πνευμόνων.

Χρησιμοποιώντας το σπιρόμετρο, γίνεται ακριβής μέτρηση του εισπνεόμενου και εκπνεόμενου όγκου αέρα σε συσχέτιση με το χρόνο. Με αυτό τον τρόπο, ο ιατρός έχει τη δυνατότητα να προσδιορίζει, εάν ο εξεταζόμενος έχει φυσιολογική αναπνευστική λειτουργία ή αν υπάρχει απόφραξη ή περιορισμός.

Ο όγκος του αέρα που εκπνέεται βίαια το πρώτο δευτερόλεπτο αεραγωγών υποδεικνύει τον βαθμό απόφραξης των αεραγωγών(FEV1) και απαρτίζει την τυπική ένδειξη που ορίζει τη διάγνωση κάποιας μορφής άσθματος. Χρησιμοποιώντας μια συσκευή, το λεγόμενο ροόμετρο προσφέρει σημαντική βοήθεια στη μέτρηση της μέγιστης εισπνευστικής ροής (PEF).

Η θεραπεία περιλαμβάνει α)την αποφυγή των ειδικών αντιγόνων, στην περίπτωση που έχουν γίνει αντιληπτά στο περιβάλλον του ασθενούς, β)την ειδική ανοσοθεραπεία (αν πληρούνται οι ενδείξεις)  και γ)την φαρμακευτική θεραπεία, με βάση τα εισπνεόμενα φάρμακα.

Η φαρμακευτική θεραπεία ενδέχεται να περιλαμβάνει α)βρογχοδιασταλτικά, τα οποία καταπραΰνουν τον ασθενή σε μικρό χρονικό διάστημα και β)τα αντιφλεγμονώδη φάρμακα , εισπνεόμενα κορτικοστεροειδή, μη στεροειδή προφυλακτικά φάρμακα, όπως είναι τα αντιλευκοτριένια, τα κορτικοειδή από του στόματος). Ωστόσο, για το μη ελεγχόμενο αλλεργικό άσθμα προτείνεται ανοσορυθμιστική θεραπεία με ειδικό μονοκλωνικό αντίσωμα .

Η ιατρική πρόληψη του άσθματος έχει στόχο να θέσει υπό έλεγχο τα συμπτώματα της πάθησης.

asthma-therapeia--prolipsi

Start typing and press Enter to search