Τα πιο συνήθη συμπτώματα του άσθματος ανάλογα με τον ασθενή είναι:

Α) η δύσπνοια &

Β) ο βήχας

Αναλυτικότερα, τις νυχτερινές ώρες όπου προκαλείται έξαρση στη πάθηση , υπάρχουν περιπτώσεις παρουσίασης ρινίτιδας ή φαγούρας στο λαιμό και στο στήθος. Ένας επίσης σημαντικός παράγοντας είναι ο χαρακτηριστικός ήχος, ο ονομαζόμενος συριγμός, δηλαδή η δυσκολία αναπνοής ιδιαίτερα κατά την εκπνοή.

Τα συμπτώματα αυτά εμφανίζονται ξαφνικά και κυρίως μετά από έκθεση σε κάποιον εκλυτικό παράγοντα. Για την υποχώρησή τους είναι αναγκαία η θεραπεία.

Start typing and press Enter to search