Οι μύκητες είναι ευκαρυωτικοί οργανισμοί, έχουν άκαμπτα κυτταρικά τοιχώματα και στερούνται χλωροφύλλης.

Οι μήκυτες προκαλούν αλλεργική ρινίτιδα και άσθμα, αλλεργική βρογχοπνευμονική ασπεργίλλωση και πνευμονίτιδας εξ υπερευαισθησίας.

Start typing and press Enter to search