Στην οικογένεια των Υμενοπτέρων ανήκουν οι σφήκες και οι μέλισσες. Τα άτομα τα οποία ‘έχουν αλλεργία στο δηλητήριο των σφηκών και των μελισσών ενδέχεται μετά από ένα τσίμπημα να εκδηλώσουν:

  1. Μικρή τοπική αντίδραση δηλαδή αντίδραση στο σημείο νυγμού που χαρακτηρίζεται από ερύθημα, πόνο, ενίοτε κνησμό και μικρό οίδημα.
  2. Μεγάλη τοπική αντίδραση δηλαδή αντίδραση που περιλαμβάνει και την πλησιέστερη άρθρωση ή τις πλησιέστερες δύο αρθρώσεις στα παιδιά και χαρακτηρίζεται από ερύθημα, πόνο, κνησμό και εκτεταμένο οίδημα)
  3. Γενικευμένη αντίδραση, η οποία χωρίζεται σε:
  • Αντίδραση ενός συστήματος για παράδειγμα Γενικευμένη κνίδωση (δηλ. Πετάλες/καντήλες σ’όλο το σώμα)
  • Αντίδραση περισσοτέρων του ενός συστημάτων δηλαδήΑναφυλαξία (πχ. Κνίδωση & Δύσπνοια)
  • Αναφυλαξία και πτώση της αρτηριακής πίεσης δηλαδήΑναφυλακτικό shock.

Από τις παραπάνω αντιδράσεις σημαντικές και επικίνδυνες είναι οι γενικευμένες αντιδράσεις και ιδιαίτερα η αναφυλαξία και το αναφυλακτικό shock.

Start typing and press Enter to search