ΤΥΠΟΙ ΑΣΘΜΑΤΟΣ

Το άσθμα με βάση τα αίτιά του και τα κλινικά χαρακτηριστικά του μπορεί να χωριστεί σε: Αλλεργικό άσθμα, Άσθμα με βήχα μόνο, Νυχτερινό άσθμα, Ενδογενές άσθμα.

ΑΙΤΙΕΣ ΑΣΘΜΑΤΟΣ

Το άσθμα λαμβάνοντας υπόψιν τα αίτιά του, εμφανίζεται από έναν συνδυασμό γενετικών και περιβαλλοντικών παραγόντων που κατά κύριο λόγο αλληλοεπιδρούν μεταξύ τους.